Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM (kontynuacja Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Społecznych UAM) rozpoczęło działalność w 2009 roku i specjalizuje się w wydawaniu literatury z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. W ofercie jest prawie 170 tytułów. Publikacje przygotowywane przez Wydawnictwo obejmują:
• monografie naukowe, w tym habilitacje, doktoraty,
• monografie stanowiące efekt projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki,
• podręczniki akademickie,
• prace zbiorowe,
• periodyki,
• publikacje obcojęzyczne i tłumaczenia.

Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM stosuje zasady polityki publikacyjnej oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics). Zbiór podstawowych praktyk etycznych dostępny jest na stronie internetowej COPE.

Klauzula informacyjna RODO

Publikacje Wydawnictwa Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM są dostępne w księgarniach naukowych miasta Poznania oraz w wielu księgarniach na terenie kraju. Istnieje również możliwość zakupu publikacji za zaliczeniem pocztowym poprzez zamówienie na stronie Wydawnictwa (Katalog).

Klauzula informacyjna dla osób składających zamówienie