Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM (kontynuacja Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Społecznych UAM) rozpoczęło działalność w 2009 roku i specjalizuje się w wydawaniu literatury z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Dotąd ukazało się ponad 210 tytułów. Publikacje przygotowywane przez Wydawnictwo obejmują:
• monografie naukowe, w tym habilitacje, doktoraty,
• monografie stanowiące efekt projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki,
• podręczniki akademickie,
• prace zbiorowe,
• periodyki,
• publikacje obcojęzyczne i tłumaczenia.

Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM stosuje zasady polityki publikacyjnej i etycznej oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics). Zbiór podstawowych praktyk etycznych dostępny jest na stronie internetowej COPE.

Procedura_wydawnicza

 

Klauzula informacyjna RODO

Publikacje Wydawnictwa Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM są dostępne w księgarniach naukowych miasta Poznania oraz w wielu księgarniach na terenie kraju. Istnieje również możliwość zakupu publikacji za zaliczeniem pocztowym poprzez zamówienie na stronie Wydawnictwa (Katalog).

Klauzula informacyjna dla osób składających zamówienie

Publikacje Wydawnictw Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM są w OTWARTYM DOSTĘPIE:

Repozytorium UAM (publikacje online)