Komitet naukowy

Komitet naukowy Wydawnictwa Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM w Poznaniu tworzą:

  • prof. dr hab. Jerzy M. Brzeziński (Wydział Psychologii)
  • prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (Wydział Studiów Edukacyjnych)
  • prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (Redaktor naczelny, Pracownia Religioznawstwa i Badań Porównawczych)
  • prof. dr hab. Rafał Drozdowski (Wydział Socjologii)
  • prof. UAM dr hab. Piotr Orlik (Wydział Filozofii)
  • prof. UAM dr hab. Jacek Sójka (Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa)