Kontakt

Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89c
60-568 Poznań

 

tel. (+48 61) 829 22 54

e-mail: wnsh@amu.edu.pl