Filmy o książkach

2020

Tomasz Polak, „System kościelny, czyli przewagi pana K.”

2017

Dorota Jewdokimow, „Na stycznej. Idea zjednoczenia Kościołów w rosyjskiej myśli filozoficzno-religijnej i społecznej”

 

Katarzyna Machtyl, „Semiotyki obrazu”

2016

 E. Berti, „Profil Arystotelesa” (tłum. M. Wesoły)

2015 

Studia Kulturoznawcze 2(8)/2015

Jacek Kubera, Łukasz Rogowski (red.), „Miasto w oczach ludzi”

Danuta A. Michałowska i in. (red.), „Filozofia i etyka w szkole”

2013

Marcela Kościańczuk, „Oczyma Palestynek. Taktyki reinterpretacji uniwersum wartości w kontekście kategorii bezpieczeństwa i zagrożenia

2012

Marcela Kościańczuk, „Tożsamość wspólnot mniejszościowych. Kulturoznawcza analiza tożsamości członków wspólnot Żydów mesjańskich”