Procedura recenzji

Procedura recenzji

Publikacje wydawane przez Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM są recenzowane w zdecydowanej większości przez samodzielnych pracowników naukowych pochodzących z innych uczelni niż UAM w Poznaniu. W wyjątkowych sytuacjach, gdy potrzebny jest specjalista z danej dziedziny, korzystamy z recenzji niesamodzielnych pracowników naukowych. Recenzji podlega każda publikacja.

Autor jest zobowiązany do szczegółowej odpowiedzi na recenzję. Jeśli są uwagi, z którymi się nie zgadza, powinien to wyjaśnić. Komitet naukowy decyduje o:

1) przyjęciu pracy do druku;

2) odmowie przyjęcia do druku wraz z pisemnym uzasadnieniem;

3) skierowaniu pracy do ponownej recenzji.