Krzysztof Derejski, Jacek Kubera, Stanisław Lisiecki, Roman Macyra (red.)

Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce

Spis treści

Opis

Wstęp

Nakład wyczerpany

Kategoria: