Natasza Doiczman-Łoboda

Granice rozłąki. Doświadczenia biograficzne młodzieży z rodzin migracyjnych

Książkę można zamawiać w Księgarni przy Fredry, ul. Fredry 10 (zarówno poprzez stronę internetową, jak i bezpośrednio w księgarni):

https://przyfredry.pl/

 

Spis treści

Wstęp

Opis