Jacek Kubera, Łukasz Rogowski (red.)

Miasto w oczach ludzi.

Wizualność współczesnej ikonosfery miejskiej

Poznań 2015

Spis treści

Opis

Wstęp

25,00 

Kategoria: