Jerzy Kaczmarek (red. nauk.)

Między socjologią a filozofią i teologią. Księga jubileuszowa dla Profesora Józefa Baniaka

Poznań 2019

Spis treści

Życie i działalność naukowo-badawcza

Opis

35,00