Marcela Kościańczuk

O możliwościach interdyscyplinarnej współpracy między pomocą psychologiczną i animacją społeczno-kulturową w pracy z mniejszościami kulturowymi w Polsce

Poznań 2019

Spis treści

Wprowadzenie

Opis

25,00