Michał Sieński, Michał Ziarko

Rewiktymizacja. Charakterystyka zjawiska w perspektywie psychologii klinicznej i teoriach psychoanalitycznych

Seria wydawnicza WPiK Open Access

Plik z książką

https://doi.org/10.14746/9788366983281