Agnieszka Kaczmarek, Magdalena Kamińska (red. nauk.)

Śmierć. Figury obecności – figury zapomnienia Studia Kulturoznawcze 1/2019

Seria wydawnicza „Studia Kulturoznawcze” 1/2019

Poznań 2019

Spis treści

Wstęp

25,00