Paweł Kleka

Trafność pomiaru w praktyce psychometrycznej. Badania empiryczne

Spis treści

Wstęp

Opis

20,00