Anna Weronika Brzezińska, Adam Pomieciński, Jacek Schmidt (red. nauk.)

Afryka w kilkunastu odsłonach. W darze Profesorowi Ryszardowi Vorbrichowi z okazji jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej

Spis treści

Słowo wstępne

Opis

35,00