Anna Kotlarska-Michalska, Przemysław Nosal (red. nauk.)

Między jednostką a systemem. Zaradność społeczna w nowych ujęciach

Poznań 2019

Spis treści

Wprowadzenie

Opis

25,00