Jerzy Pogonowski

Myślenie matematyczne. Drobne eseje przedemerytalne

Spis treści

Wstęp

Opis

 

Publikacja przygotowana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki 2015/17/B/HS1/02232

25,00