Seminarium Uniwersum Łotmana

20 listopada 2018 r., Zakład Semiotyki Instytutu Kulturoznawstwa UAM zorganizował pierwsze z zaplanowanych na lata 2018-2022 międzynarodowych seminariów poprzedzających setną rocznicę urodzin Jurija Łotmana, a poświęconych myśli tego wybitnego semiotyka.

Ich głównym celem będzie rozpoznanie poznawczego potencjału tkwiącego w rozważaniach teoretycznych Łotmana, namysł nad ich aktualnością oraz możliwościami aplikacji do badań prowadzonych w ramach rozmaitych dyscyplin humanistycznych. Seminaria zorganizowane będą tematycznie i problemowo, a skupiać w zamierzeniu będą badaczy zarówno z Polski, jak i z zagranicy, ze szczególnym uwzględnieniem autorów rosyjskich i estońskich.

Gośćmi pierwszego seminarium byli wybitni badacze i propagatorzy myśli Jurija Łotmana:

Prof. dr hab. Bogusław Żyłko – tłumacz licznych prac Jurija Łotmana; jeden z najwybitniej-szych znawców jego twórczości i tradycji semiotyki zainicjowanej i rozwijanej w ramach szkoły tartusko-moskiewskiej.

Dr Tatjana Kuzovkina – bliska współpracowniczka Jurija Łotmana i jego osobisty sekretarz w latach 1990-1993. Pracuje na Uniwersytecie Tallińskim oraz w Archiwum Łotmana tegoż Uni-wersytetu. Od roku 1997 zajmuje się prywatnym archiwum Jurija Łotmana i Zary Minc. Jest redaktorką i wydawczynią wielu książek oraz artykułów Łotmana, jego korespondencji z Bory-sem Jegorowem, a także autorką licznych artykułów poświęconych biografii i twórczości Łot-mana i Minc. Od roku 2009 organizuje coroczne „Dni Łotmanowskie” na Uniwersytecie Talliń-skim.

Prof. Mihhail Lotman – profesor semiotyki i teorii literatury Uniwersytetu Tallińskiego, członek semiotycznej grupy badawczej Uniwersytetu w Tartu. Obszarem jego zainteresowań naukowych pozostaje semiotyka ogólna, semiotyka kultury, teoria tekstu oraz historia literatury rosyjskiej. Prywatnie syn Zary Minc i Jurija Łotmana.