Marianna Michałowska (red.)

Mobilność: media, praktyki miejskie i kultura studencka

Mobility: Media, Urban Practices and Students’ Culture

Poznań 2017

Spis treści

Wstęp

Opis

Książka zrealizowana w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki nr 2014/13/B/HS2/00109

30,00 

Kategoria: