Michał Ziarko, Helena Wrona-Polańska, Agnieszka Pasztak-Opiłka (red. nauk.)

Zdrowie z zmieniającym się świecie – zagrożenia i wyzwania

Poznań 2019

Spis treści

Wstęp

Opis

20,00